Farma Zephyr

Bude na nejbližších trzích 21. března? Ne

Kraj:Karlovarský
Okres:Cheb

Farma je rozložena na rozhraní chebské pánve a Krušných hor v oblasti Smrčiny a Bavorského lesa, přímo na hranici s Bavorskem. Je rozdělena na tři samostatné výrobní jednotky. Na kopci u obce Libá v oblasti LFA je 100% ekologická farma Hůrka u Libé pro odchov krav bez tržní produkce mléka, v chebské pánvi je konvenční část firmy s farmou  rostlinné výroby Klest a farmou živočišné výroby Klest a Poustka s výkrmem drůbeže a nakonec na farmě Poustka je  porážka drůbeže  tj vlastních vykrmených  kachen, kuřat, krůt a husí určených pro prodej konečnému spotřebiteli.

Na Plzeňských farmářských trzích se budou prodávat chlazená kuřata, krůty a nárazově kachny a husy.

Farma Zephyr
Klest 19, 35002 Klest

Farma Zephyr nabízí: