Přihlašte svůj výrobek do soutěže o nejlepší regionální potravinu

V letošním roce Ministerstvo zemědělství vyhlásilo v celé republice oficiální soutěž o značku „Regionální potravina“. Soutěž je organizována po krajích a v Plzeňském kraji ji organizuje Krajská agrární komora ve spolupráci s Místní akční skupinou Pošumaví z.s.p.o. a Úhlavou o.p.s. Soutěž je určena pro výrobce potravin, jejichž produkce pochází z Plzeňského kraje. Více informací o projektu najdete na www.regionalnipotraviny.cz.

Více informací o pravidlech soutěže najdete v přiložených dokumentech. Ochutnávky přihlášených potravin se uskuteční i na Plzeňských farmářských trzích.