Životní prostředí v České republice – co nás nejvíce pálí?

S fakty o stavu životního prostředí v ČR nás seznámí Prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. z Ústavu pro životní prostředí Karlovy univerzity v Praze. Přednáška se bude konat ve čtvrtek 2. prosince od 19 hodin v Divadélku JoNáš v Měšťanské Besedě v Plzni, Kopeckého sady 13.

Zároveň Vás srdečně zveme také na výstavu „Hlavní problémy životního prostředí“, která bude k vidění v prostorách Měšťanské besedy v Plzni od 2. do 15. prosince. Výstava stručně shrnuje některé problémy, kterým čelíme v oblasti životního prostředí a jejich možná řešení. Věnuje se tématům: doprava, odpady, energetika, ekodům, kvalita ovzduší, kvalita vod, klima, ekosystémy, ochrana přírody, zemědělství a krajinotvorba.

Vstup na přednášku i výstavu je zdarma.

Tato akce se koná v rámci projektu ENVIC – Síť environmentálních informačních, vzdělávacích a poradenských center Plzeňského kraje, který byl podpořen Státním fondem životního prostředí, Ministerstvem životního prostředí a Plzeňským krajem.