Na konferenci o farmářských trzích vystoupili i organizátoři Plzeňských farmářských trhů

Panel s názvem Autenticita farmářských trhů byl v režii právě o.s. ENVIC. Moderoval ho Tomáš Popp jeden z koordinátorů Plzeňských farmářských trhů. Přednesl příspěvek, ve kterém shrunul zkušenosti z Plzeňských farmářských trhů, zamyslel se i nad autenticitou trhů – složení sortimentu, prodejci, původ potravin, prostředí prodeje apod. Tomáš Popp vystoupil i v živém vysílání na rádiu ČESKO. Záznam vysílání je přiložen pod textem. Nebo si ho můžete poslechnout na www.rozhlas.cz.

V tomto panelu byl Marii Syrovátkovou (Přírodověcká fakulta UK) prezentován průzkum mapující motivaci nakupujících na farmářských trzích v Praze. Výsledky potvrzují zkušenosti pořadatelů farmářských trhů. Hlavním důvodem pro nákup na těchto trzích je čerstvost a kvalita potravin a jejich jasný původ. Dalším řečníkem byl Václav Silovský z ANGUS FARM, který shrnul zkušenosti prodejce na farmářských trzích. Jako poslední vystoupil pan Hrbek ze Svazu faremních zpracovatelů. Jeho řeč byla zaměřena na obtíže, kterým jsou farmní zpracovatelé vystaveni. Pan Hrbek poděkoval všem pořadatelům farmářských trhů, protože díky nim farmáři opět začínají nejen produkovat plodiny, ale i je zpracovávat v potraviny. To jim umožňuje lépe zhodnotit čas a energii do zemědělství vloženou.

Konference přinesla i další velmi zajímavá vystoupení a diskusi. Účastnilo se jí zhruba 120 osob především z řad pořadatelů trhů, farmářů a zástupců státní správy.

Více informací o konferenci najdete na www.konferenceft.cz.