Nektěří prodejci se omlouvají za svoji sobotní neúčast

Bohužel vám musím tlumočit omluvu za několik tradičních prodejců. Jejich neúčast je vyvolána technickými potížemi na farmách, pozdě nahlášenými dovolenými nebo momentálním stavem pracovních sil.

V sobotu tedy nepřijedou tito dříve avizovaní prodejci: Rakyt, Angus farm, pan Lakó – knedlíky, pojízdný mlékomat z farmy Líšťany, farma Slepička.

Ostatní prodejci se na vás těší!