Sýry ze sýrárny Caseus

Sýrárna Caseus na farmě Belina se po pauze znovu objeví na trzích. Mimo výborných čerstvých kozích sýrů (s pažitkou, pepřem…) přiveze i zrající Nežichovský kozí sýr na bázi hermelínové plísně. Dokonce s ním vyhrála minulý rok soutěž Regionální potravina Karlovarského kraje (http://eagri.cz/public/web/regionalni-potraviny/regionalni-potraviny/karlovarsky-kraj/nezichovsky-zrajici-syr.html).