Pstruhařství Mlýny vysvětluje kauzu Dtest

Mnozí z nakupujících na Plzeňských farmářských trzích se jistě dozvěděli, že časopis Dtest provedl testování pstruhů pocházejících z několika českých faremních chovů. Bohužel výsledek testů nedopadl pro Pstruhařství Mlýny dobře. Tento pravidelný prodejce na našich trzích však výsledky testu považuje za minimálně podezřelé. Nalezená malachitová zeleň není v Pstruhařství Mlýny používána.

Zde přinášíme část vyjádření Pstruhařství Mlýny (celé najdete na www.pstruharstvi.cz):

Abychom potvrdili toxickým látkám prostý chov, proběhlo dne 18.6.2012 Státní veterinární správou odebrání vzorků námi odchovaných ryb (viz. výše). Námi chované ryby jsou naprosto v pořádku a jasně potvrzují, že na naší farmě se skutečně dTestem prokázané látky nepoužívají! (používané látky v chovu a jejich použití pod textem)

Je naprosto alarmující, že časopis dTest údajně zjistil takové koncentrace zakázaných látek, a přitom bezprostředně neinformoval veterinární správu a vystavil tak spotřebitele možnému přetrvávajícímu riziku! Uvedenou cenu 195,-Kč/Kg již více jak 3 měsíce nemáme!!! Kdy proběhl test??? Vyvolává to pocit, že šlo zejména o výsledek a zviditelnění a o spotřebitele až ve druhé řadě. Tento mezičlánek jsme ale doplnili a Státní veterinární správu jsme k odběru vzorků sami přizvali v nejzazším možném termínu.

Z naší strany je nutno uvést, že jsme byli po následném kontaktování chovatele, který nám dodává násadové ryby, upozorněni na možnost použití látky v jejich chovu. Tuto možnost zmiňuje i časopis dTest, nemůžeme ji bohužel ani zcela vyvrátit ani potvrdit. Do letošního roku jsme museli část násadových ryb nakupovat, kapacita naší vlastní líhně totiž nebyla dostatečná. U takto dodaných násadových ryb byl ALE VŽDY DODÁN IVETERINÁRNÍ DOKLAD O JEJICH NEZÁVADNOSTI (ZDRAVOTNÍ STAV, CIZORODÉ LÁTKY). Nicméně, vzhledem k současné zkušenosti budeme striktně všechny případně dovezené ryby sami prověřovat na vlastní náklady (14 denní karanténa a odběr vzorků), bez ohledu na to, že každý dovoz musí být již veterinárně kontrolován. Od letošního ledna nám již naplno funguje vlastní líheň, a tak nákupy násad od jiných chovatelů budou pouze výjimečnou záležitostí.

Bohužel v dnešní době platí, že se již dávno pstruzi neloví z volných vod. Zejména z důvodů nízkého počtu původních rybích obsádek, rostoucího počtu strávníků a předně díky nešetrnému hospodaření v krajině. Pro naše pstruhařství ale i nadále platí, že se snažíme produkovat ryby co nejkvalitnějším a co nejšetrnějším způsobem vůči životnímu prostředí, cestou uplatňování moderních technologií.

Stojíme na rozcestí, kde si musíme jasně vybrat, zda ryby nebudeme jíst vůbec, nebo je budeme chovat. A to v podmínkách k přírodě co nejvíce šetrných a dlouhodobě udržitelných (nikoliv dle asijského vzoru udržet udržitelné podmínky v neudržitelných). Samozřejmě takto chovaný pstruh bude vždy tomu původnímu (z řeky, potoka) jistým způsobem vzdálený. Nakolik, záleží už jen na chovateli a místních podmínkách chovu. V případě použití technologií zabezpečujících chov ryb s minimálním dopadem na okolní prostředí a zároveň s použitím kvalitních krmiv a bez používání zakázaných látek, se není čeho bát, pstruzi nejsou sci-fi 🙂

V souvislosti s článkem zveřejněným v časopisu dTest, je rovněž důležité upozornit na několik zavádějících informací zde uveřejněných. Například v rámci porovnání jednotlivých producentů a prodejců byly zveřejněny ceny za 1 kg pstruhů. Bohužel tabulka porovnávala ceny za 1 kg pstruhů kuchaných s cenami pstruhů živých, což není na první pohled jednoznačně specifikováno. Pro názornost naše cena je uvedena za 1 kg kuchané ryby (195,- Kč/kg). Pokud by nás časopis dTest oslovil, nebo nás navštívil, zjisti lby, že 1 kg živých pstruhů stojí u nás 129,- Kč/kg, a to je veliký rozdíl. Ve výsledku konkurenční pstruh za 130,-(živý/nekuchaný) je výhodnější než-li náš za 129,- aneb pstruzi ze Pstruhařství Mlýny jsou drazí a ještě k tomu kontaminovaní. Z obchodního hlediska je zajímavé, že konkurenční pstruzi se již tento víkend objevili na jednom farmářském trhu, kde nikdy předtím nebyli. Velice rychle zareagovali na to, že díky dobře napsanému článku můžeme mít problém, na kterém by se dalo dobře profitovat.

Celý článek najdete na www.pstruharstvi.cz.