Pomáháme, kde je třeba…

Plzeňské farmářské trhy nepomáhají jen rodinným farmám. Rádi poskytujeme prostor i projektům, které mají smysl. Když je jejích cílem pomoci lidem v nesnázích, musíme se zapojit i my. Proto v sobotu 10. května hledejte stánek H2Óda na Radost

Kde je problém? Během prudkých letních záplavových dešťů byl v roce 2013 výrazně poškozen jediný vrt, ze kterého odebírá pitnou i užitkovou vodu Domov Radost v Merklíně. Zároveň se začala výrazně projevovat opotřebovanost více než 20 let staré úpravny pitné vody, a proto je ohroženo fungování jedinečného zařízení, které poskytuje službu lidem s nízkofunkčním autismem a středně těžkým až těžkým mentálním postižením, kteří by bez služby byli umístěni v psychiatrických léčebnách, kam však nepatří. V rámci kampaně se bude prodávat balená vodu 0,5 l, kterou pro tento účel darovala firma Šumavský pramenhttp://www.sumavskypramen.cz/

Veškerý výtěžek z tohoto prodeje poputuje na finanční zajištění vybudování nového vodního zdroje pro Domov Radost. Více informací je k dispozici na webu zde: http://www.diakoniezapad.cz/podporte-nas/h2oda-na-radost/.