Medový jarmark

Udělejte si křížek na sobotu 4. října! Chystá se totiž první ročník Medového jarmarku. Na jarmark se sejdou včelaři místní i ti ze vzdálenějších krajů, aby návštěvníkům nabídli to nejlepší ze své produkce. Medový jarmark pořádá MO Slovany ve spolupráci s Českým svazem včelařů při příležitosti 140 let výročí, záštitu nad akcí převzal starosta Slovan Lumír Aschenbrenner. 

Medový jarmark se uskuteční na Koterovské návsi. Máte se na co těšit! Na návsi najdete dobroty od včelařů, ovocnářů…, ochutnáte jak vaří Václav Pach (šéfkuchař pivovarského dvora Purkmistr), uslyšíte fajn muziku apod. 
Po celou dobu Medového jarmarku si v sokolovně budete moci navíc prohlédnout zajímavou výstavu.

Besedy v sokolovně:
10-12h EKOLOGICKÝ CHOV VČEL, odborná, přednáší Václav Švamberk
13-14h BESEDA O EKOZAHRADNIČENÍ v podání sdružení Envic
15-16h PRODUKTY A APITERAPIE, vhodná pro laiky, přednáší Alena Machová

Třetí část náplně Medového jarmarku je věnována dětem, pro které bude vyhrazený stan, kde se budou moci pobavit i něčemu novému přiučit. Hrát se budou „včelí“ divadelní scénky, děti si budou moci vyzkoušet zdobení medových perníčků, prohlédnout si prosklený včelí úl a také si zajezdit na ponících. Během akce bude zajištěn dostatek parkovacích míst v ulici Na Břehu. 

Vstup na Medový jarmark je zdarma!