Jak se začalo péct u Rendlů…

Historii naší firmy začal psát Karel Rendl, narozen 10. června 1869 v Zuklíně jako syn Matěje Rendla, hajného v Zuklíně. Jeho děda František byl mistr mlynářský z Kunkovic, tak snad proto se přestěhoval do Sušice provozovat pekařské řemeslo. Začal ve svém domku na Horním Předměstí a za nějakou dobu zakoupil dům č. p. 155/2, kde vybudoval základ našeho pekařství.

Tento dům byl v roce 1954 zbourán při stavbě obchvatu sušického náměstí. Můj praděda měl celkem čtyři děti, tři syny a dceru. Nejstarší syn Jindřich Rendl zdědil pekařství po svém otci a provozoval jej až do příchodu komunistické moci, pak svého řemesla zanechal. Jelikož neměl žádné potomky, tato pekárna úplně zanikla. Druhým nejstarším synem byl Karel Rendl, který se po návratu z první světové války rozhodl odejít do Vídně, kde nasbíral zkušenosti. Díky těmto zkušenostem si mohl postavit svou vlastní pekárnu.

Stavba byla zahájena roku 1925. Tato budova je dnešním oficiálním sídlem našeho pekařství, tehdy byla stavěna také na předměstí města Sušice v blízkosti největší sirkařské továrny.

Po válce, kdy se mohla firma rozvíjet a převzal by ji můj otec, přišla bohužel komunistická vláda a náš majetek nám byl zabaven tedy i s hlavní budovou pekařství. Jelikož mého otce s celou rodinou neměli kam přestěhovat, nechali nás tedy bydlet v našem domě, který stále fungoval jako pekařství. Mému dědovi byla přidělena práce vedoucího pekárny. 

V průběhu let, kdy pekárna vyráběla pod hlavičkou jako národní podnik Pekárny a Cukrárny Plzeň vedení převzal můj otec Karel Rendl a naše rodina stále bydlela ve „svém domě“. Při navrácení majetku jsme získali zpět náš zpustlý dům a začali ho znovu rekonstruovat do budovy pekařství. 
Rekonstruování začalo v roce 1990 ve společnosti s kolegou Markem Brožou a jeho manželkou. Toto spojení se osvědčilo a funguje i nadále. 

V roce 1991 jsme začali vyrábět. Ze začátku to nebylo vůbec jednoduché, ať už se zmíním třeba jen o vyřízení úvěru na nákup strojů, nebo poptávku kvalitních tuzemských surovin. Zvládli jsme to a dnes již naše firma zaměstnává více než padesát zaměstnanců. Na trhu se snažíme prosadit kvalitou a vstřícným přístupem k zákazníkům. Odměnou nám je jejich spokojenost a navrácení se do našeho pekařství. 

Karel Rendl