Ekozahrada Raková

Bude na nejbližších trzích 18. září? Ne

Kraj:Plzeňský
Okres:

Ekozahrada RAKOVÁ je přirozeným rozšířením činnosti sociálního podniku MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. o pěstování zeleniny a ovoce v biokvalitě. Převážná část produkce je spotřebována naší společností v projektech ZDRAVÁ SVAČINA (výroba zdravých svačin až pro 1 000 dětí denně) a nebo v Café Restaurant Kačaba. Do projektu zahrady je zapojeno min. 10 lidí se zdravotním znevýhodněním, kteří hledají práci na venkově a vyhovuje jim práce v zahradnictví.   

Na Ekozahradě RAKOVÁ pěstujeme užitkové, okrasné a plané rostliny v souladu s přírodními principy, kdy se systematicky pracuje se zadržováním vody v krajině, péčí o půdu a volbou rostlinných druhů tak, aby tyto rostliny na sebe vzájemně kompetenčně působili. Vhodnou skladbou rostlinných druhů lze vyloučit použití pesticidů a ostatních látek, které se v přírodě běžně nevyskytují. Vytvořením souladu prostředí, ve kterém rostliny rostou a samotnými rostlinami lze dosáhnout zdravé produkce ovoce a zeleniny, kterou produkuje naše společnost MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s.

Provozovatelé:

MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s.

Josef Huml zemědělec Raková č.p 26

za aktivní účasti týmu spolupracovníků

Ekozahrada Raková
, Raková

Ekozahrada Raková nabízí: