Farmářské trhy – Quo vadis?

Konference naváže na závěry loňského úspěšného setkání, které apelovalo m.j. na potřebuvzniku Asociace farmářských trhů či vyzdvihlo nezbytnost jasného původu a historie prodávaných tuzemských výrobků jako základní podmínku dalšího rozvoje trhů. Nadcházející konference se pokusí zhodnotit vývoj v této oblasti – bude reflektovat i kritické názory, zájem spotřebitelů, přínosy z pohledu jednotlivých aktérů apod. Hovořit se bude i o tom, jaké nové trendy v prodeji farmářských potravin nacházejí v současné době největší uplatnění a jaký se dá očekávat jejich další vývoj. Na konferenci se v úvodu představí také nově založená Asociace farmářských trhů.

Hlavními tématy letošního setkání bude kvalita potravin, důvěryhodnost farmářských trhů a rozšiřování dalších forem prodeje – kamenné prodejny, prodej ze dvora, bedýnky, dodávky z farem do restaurací aj.

V dopoledním panelu jednotliví řečníci nabídnou různé pohledy na poslední vývoj v oblasti farmářských trhů, chybět opět nebudou aktuální výsledky ze spotřebitelského výzkumu, uskutečněného Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, svůj pohled nabídnou pěstitelé ovoce, představí se nové iniciativy v rámci farmářských trhů, zazní pohled kontrolních orgánů na kvalitu prodávaných produktů a prostor bude i na diskuzi.

Odpolední program se pak více zaměří na alternativní formy prodeje, fenomén „farmářských obchodů“ apod. Zájem jistě vzbudí i autentická prezentace zkušeností z prodeje farmářských výrobků v Německu. Očekává se rovněž živá debata ovlivněná pohledy a zájmy jednotlivých zástupců na škále výrobce – prodejce – organizátor – místní samospráva – spotřebitel, a to jak během předchozích bloků, tak i v průběhu závěrečnépanelové diskuse.

Bližší informace budou průběžně zveřejňovány na www.konferenceft.cz, zde je také možné se přihlásit k účasti prostřednictvím interaktivního registračního formuláře.

Konference je otevřená všem zájemcům, kteří budou chtít využít možnosti uplatnit při této jedinečné příležitosti své názory a zkušenosti a podílet se tak i na formulaci závěrů a doporučení nejen pro Ministerstvo zemědělství.